อ่าน 30 ท่อง 70
Posted on 2016/06/19 03:06

“อ่าน 30% ท่อง 70%” ถ้าคุณมีเวลา 1 ชั่วโมงในการท่องจำบทกลอนหรือเตรียมพูดหน้าชั้นเรียน คุณควรใช้เวลา 20 นาทีในการอ่านเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหา และอีก 40 นาทีในการท่องจำ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มักจะได้ผลดีที่สุด ในกรณีฉุกเฉิน หาน้ำมาตั้งไว้ข้าง ๆ สักแก้ว เพื่อจิบเวลาที่คุณลืมหรือประหม่าสุด ๆ

อนาคต ของการทำงาน
Posted on 2016/06/06 22:06

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนอนาคตของการจ้างงานไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน งานที่เคยเป็นหน้าที่ของมนุษย์เมื่อห้าปีที่แล้ว ได้กลับกลายเป็นหน้าที่ของเครื่องจักรและโค้ดไปเรียบร้อยในปัจจุบัน

Read More »

กรอบความคิดแบบเติบโต
Posted on 2016/06/06 22:06

เราสามารถปลูกฝังความคิดได้สองรูปแบบ แบบแรกคือความคิดที่มองปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้ และแบบที่สองคือแบบที่หลีกเลี่ยงปัญหา ซึ่งมักเกิดจากความกลัวที่จะล้มเหลว คนที่มักหลีกเลี่ยงความขัดแย้งอาจถูกเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีกรอบความคิดแบบยึดติด ส่วนคนที่มองปัญหาเป็นความท้าทายคือคนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต บางครั้งเราก็สามารถสลับความคิดไปมาได้

Read More »

เทคนิคการสอน ผู้นำนักเรียน
Posted on 2016/06/06 21:06

ในวิดีโอแนะนำเทคนิคการสอนของสเปราท์ตอนนี้ เราขอนำเสนอเกี่ยวกับ “ผู้นำนักเรียน” ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ ที่คุณครูสามารถนำไปใช้เพื่อช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้กับนักเรียน ปลูกฝังความรับผิดชอบ และช่วยให้นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและชั้นเรียนของตนเอง

Read More »

เทคนิคการสอน การสอนเพื่อผลเต็มร้อย
Posted on 2016/06/06 13:06

การเรียนการสอนแบบ “รู้จริง” หมายถึง การที่ครูผู้สอนจะเริ่มสอนหัวข้อใหม่ เมื่อ นักเรียนทุกคนเข้าใจหัวข้อที่เรียนอยู่เป็นอย่างดี ไม่ใช่แค่ “พอใช้” แต่ต้อง “ดีเลิศ” เท่านั้น!

Read More »

เทคนิคการสอน วิธีเพิ่มความสนใจ
Posted on 2016/06/06 13:06

เทคนิคที่จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในห้องเรียนและเพิ่มประสบการณ์ความรู้รอบตัวให้กับนักเรียน

เทคนิคการสอน ห้องเรียนกลับด้าน
Posted on 2016/06/06 13:06

“ห้องเรียนกลับด้าน” คือวิธีการสอนแบบใหม่ที่จะเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ กลับตาลปัตร

Read More »

เทคนิคการเรียน การเรียนรู้โดยการลงมือทำ
Posted on 2016/06/06 13:06

การเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการเรียนรู้จากประสบการณ์ หรือหากพูดให้ชัดคือ การเรียนรู้โดยการลงมือทำ หรือ experiential learning

Read More »

เทคนิคการเรียน กระบวนการเรียนรู้
Posted on 2016/06/06 13:06

มีใครเคยบอกคุณหรือไม่ว่าคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนจึงจะประสบความสำเร็จหรือบรรลุอะไรสักอย่าง แต่หากว่ากันตามหลักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ที่กล่าวมานั้นไม่เป็นความจริง

Read More »

การคิดวิเคราะห์แบบจดจ่อ และการคิดแบบผ่อนคลาย
Posted on 2016/06/06 12:06

ปิงปอง คือกีฬาที่ผู้เล่นสองฝ่ายในชุดกางเกงขาสั้นตัวจิ๋วตีลูกโต้กันไปมา พร้อมส่งเสียงข่มขวัญคู่ต่อสู้ เหงื่อท่วมกาย นับเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นเกมหนึ่ง และคงจะสนุกไม่แพ้กันหากเรานำหลักการนี้มาใช้กับสมองของเรา

Read More »