อนาคต ของการทำงาน
Posted on 2016/06/06 22:06

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนอนาคตของการจ้างงานไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน งานที่เคยเป็นหน้าที่ของมนุษย์เมื่อห้าปีที่แล้ว ได้กลับกลายเป็นหน้าที่ของเครื่องจักรและโค้ดไปเรียบร้อยในปัจจุบัน

Read More »

กรอบความคิดแบบเติบโต
Posted on 2016/06/06 22:06

เราสามารถปลูกฝังความคิดได้สองรูปแบบ แบบแรกคือความคิดที่มองปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้ และแบบที่สองคือแบบที่หลีกเลี่ยงปัญหา ซึ่งมักเกิดจากความกลัวที่จะล้มเหลว คนที่มักหลีกเลี่ยงความขัดแย้งอาจถูกเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีกรอบความคิดแบบยึดติด ส่วนคนที่มองปัญหาเป็นความท้าทายคือคนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต บางครั้งเราก็สามารถสลับความคิดไปมาได้

Read More »