เทคนิคการสอน ผู้นำนักเรียน
Posted on 2016/06/06 21:06

ในวิดีโอแนะนำเทคนิคการสอนของสเปราท์ตอนนี้ เราขอนำเสนอเกี่ยวกับ “ผู้นำนักเรียน” ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ ที่คุณครูสามารถนำไปใช้เพื่อช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้กับนักเรียน ปลูกฝังความรับผิดชอบ และช่วยให้นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและชั้นเรียนของตนเอง

Read More »

เทคนิคการสอน การสอนเพื่อผลเต็มร้อย
Posted on 2016/06/06 13:06

การเรียนการสอนแบบ “รู้จริง” หมายถึง การที่ครูผู้สอนจะเริ่มสอนหัวข้อใหม่ เมื่อ นักเรียนทุกคนเข้าใจหัวข้อที่เรียนอยู่เป็นอย่างดี ไม่ใช่แค่ “พอใช้” แต่ต้อง “ดีเลิศ” เท่านั้น!

Read More »

เทคนิคการสอน วิธีเพิ่มความสนใจ
Posted on 2016/06/06 13:06

เทคนิคที่จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในห้องเรียนและเพิ่มประสบการณ์ความรู้รอบตัวให้กับนักเรียน

เทคนิคการสอน ห้องเรียนกลับด้าน
Posted on 2016/06/06 13:06

“ห้องเรียนกลับด้าน” คือวิธีการสอนแบบใหม่ที่จะเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ กลับตาลปัตร

Read More »