จุดประสงค์ของการศึกษา
Posted on 2016/05/08 14:05

นักปราชญ์และนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน โนม ชอมสกี อธิบายเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการศึกษา ผลกระทบของเทคโนโลยี ความคุ้มค่าในการลงทุน และประโยชน์ของการประเมินตามมาตรฐาน