โรงเรียนปัญโญทัย วอลดอร์ฟ
Posted on 2016/05/08 14:05

โรงเรียนปัญโญทัย โรงเรียนในเครือวอลดอร์ฟแห่งแรกในประเทศไทย ดำเนินตามปรัชญาของรูดอล์ฟ สไตเนอร์ที่ปฏิบัติต่อเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกความสามารถ ชั้นเรียน หรือศาสนา และส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านทั้งด้านวิชาการ ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ภาษา: ไทย website