ชั้นเรียนเศรษฐศาสตร์

สำหรับในชั้นเรียนนี้ จะสอนให้นักเรียนของเราได้รู้จักกลไกของระบบเศรฐกิจ เข้าใจในธรรมชาติของวงจรการซื้อขาย พร้อมทั้งกลยุทธ์วิธีการทางการตลาด ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เรามักมองข้ามไปในชีวิตประจำวัน โดยคุณครูผู้มีประสบการณ์จริงในเชิงธุรกิจ
สนใจร่วมสร้างห้องเรียนกับเรา

RgjRcgZzi_l.jpg