เกี่ยวกับการศึกษา

เราได้นำแนวคิดทางด้านการศึกษา มาอธิบายอย่างง่ายๆ เป็นชุดวีดีโอนี้ โดยเนื้อหาจะครอบคลุมทั้งแนวความคิดทางจิตวิทยา รูปแบบของการศึกษา หลักปรัชญา หากต้องการแนวความคิดทางด้านการศึกษาใหม่ๆ อย่าพลาดที่จะรับชมชุดวีดีโอนี้ค่ะ

กรอบความคิดแบบเติบโต

อนาคต ของการทำงาน

ดูทั้งหมด