ชั้นเรียนความคิดสร้างสรรค์

ชั้นเรียนความคิดสร้างสรรค์ของเรา ออกแบบเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์การแก้ปัญหา เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตจริง ทั้งในด้านการทำงาน เชิงธุรกิจ งานศิลปะ หรือแม้กระทั่งชีวิตประจำวัน
สนใจร่วมสร้างห้องเรียนกับเรา

R0obr0dzO_l.jpg