บทสัมภาษณ์ด้านอาชีพ

พบกับบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับอาชีพ ที่พี่ๆจะมาบอกเล่าประสบการณ์ตรงจากการทำงาน สำหรับเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางในการตัดสินใจในอนาคต

นักวาดภาพสื่อออนไลน์

นักทัศนมาตร

ดูทั้งหมด