ผลสำรวจโดย Sprouts Schools 2559

แบบสอบถามได้ถูกจัดทำในช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 จากนักเรียนจำนวน 2,919 คน ซึ่งเข้าร่วมผ่านทางเฟสบุค โดยมีช่วงอายุ 12 - 17 ปี จากทุกๆจังหวัดในประเทศไทย ภายใต้เนื้อหาเกี่ยวกับโรงเรียนและคุณครูในโรงเรียน

  • นักเรียน 68% ชอบไปโรงเรยนและ
  • นักเรียน 57% มั่นใจว่ามีการโกงกินงบประมาณในโรงเรียนของพวกเขา
  • นักเรียน 35% รู้สึกว่าโดนคุณคูรตำหนิเวลาถามคำถามในห้องเรียน
  • นักเรียน 55% ถูกคุณครูตีในปีการศึกษาที่แล้วจุดที่คุณคูรนิยมตีที่สุดคือมือรองลงมาเป็นก้น
  • นักเรียน 52% บอกว่าคุณครูให้คะแนนอย่างไม่เป็นธรรมโดยต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนเพื่อคะแนนดีๆส่วนใหญ่ระบุว่า "ต้องเป็นนักเรียนคนโปรด" จึงจะได้คะแนนสูงๆรองลงมาคือ "ช่วยคุณครูทำงานส่วนตัว" (นักเรียนคนหนึ่งบอกว่าต้องช่วยคุณครูทาสีบ้าน), “ลงเรียนพิเศษส่วนตัวกับครู", "ให้เงิน", "ต้องหน้าตาดี" และ "เอาตัวเขาแลก"(1.4%)

ดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็ม

5gCcO5CJx_l.jpg