นักวาดภาพสื่อออนไลน์

บทสัมภาษณ์งานจาก มิลค์ นักวาดภาพประกอบ อายุ 25 ปี จาก minutevideos.com