ออกกำลังกาย ฝึกสมาธิ พูดคุย

“ออกกำลัง ฝึกสมาธิ และคุยกับผู้อื่น” กิจกรรมบางอย่างสามารถช่วยพัฒนาสมองของคุณ โดยเฉพาะการออกกำลัง การฝึกสมาธิ และการพูดคุยกับผู้อื่น เพราะกิจกรรมเหล่านี้กระตุ้นการสร้างเซลล์ประสาทในสมองและทำให้สมองสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพมากขึ้น