นักทัศนมาตร

บทสัมภาษณ์งานจาก ไหล นักทัศนมาตร อายุ 29 ปี จาก Niche Nation