อ่าน 30 ท่อง 70

“อ่าน 30% ท่อง 70%” ถ้าคุณมีเวลา 1 ชั่วโมงในการท่องจำบทกลอนหรือเตรียมพูดหน้าชั้นเรียน คุณควรใช้เวลา 20 นาทีในการอ่านเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหา และอีก 40 นาทีในการท่องจำ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มักจะได้ผลดีที่สุด ในกรณีฉุกเฉิน หาน้ำมาตั้งไว้ข้าง ๆ สักแก้ว เพื่อจิบเวลาที่คุณลืมหรือประหม่าสุด ๆ