อนาคต ของการทำงาน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนอนาคตของการจ้างงานไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน งานที่เคยเป็นหน้าที่ของมนุษย์เมื่อห้าปีที่แล้ว ได้กลับกลายเป็นหน้าที่ของเครื่องจักรและโค้ดไปเรียบร้อยในปัจจุบัน

ประโยชน์ระยะยาวก็คือสิ่งต่าง ๆ จะมีต้นทุนต่ำลง เราจะมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น เมื่อถึงเวลานั้น คนที่ไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงก็อาจถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักร ถูกปลดออกจากงาน หรือลดค่าจ้าง เพื่อค้นหาว่างานของคุณจะได้รับผลกระทบหรือไม่ นักเศรษฐศาสตร์จากสถาบัน MIT เดวิด ออเทอ ได้ตั้งคำถามที่คุณควรถามตัวเองขึ้นมาสามข้อ

ข้อแรก เทคโนโลยีจะช่วยหรือเข้ามาแทนที่งานของคุณ? คอมพิวเตอร์คิดเองไม่ได้ แต่พวกมันสามารถและจะทำงานที่มีการวางกฎไว้ชัดเจนโดยโปรแกรมเมอร์ ดังนั้นคนที่ทำงานที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้ก็จะถูกปลดหรือถูกลดเงินเดือนในไม่ช้า ในทางกลับกัน คนที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานก็จะคงรักษาตำแหน่ง และอาจได้ปรับค่าจ้างขึ้นอีกด้วย

คำถามข้อที่สองคือ ความต้องการของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณให้ยืดหยุ่นหรือไม่? ถ้าคุณเป็นผู้ให้บริการทำความสะอาดในเมืองที่คนส่วนใหญ่ถูบ้านเอง เทคโนโลยีอาจช่วยให้การบริการของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ราคาที่ลดลงและทำให้บริการของคุณเป็นที่สนใจของบ้านที่มีรายได้น้อย ความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยขยายโอกาสในการทำงานของคุณ

แต่ถ้าคุณทำงานอยู่ในครัวในร้านก๋วยเตี๋ยว การลวกก๋วยเตี๋ยวได้เร็วขึ้นก็อาจไม่ช่วยให้คุณขายดีขึ้น เพราะลูกค้าคงไม่สั่งก๋วยเตี๋ยวเพิ่มเมื่อพวกเขาอิ่ม ดังนั้นปริมาณอาหารที่ลูกค้าต้องการจึงจัดว่าเป็นความต้องการที่ไม่ยืดหยุ่น และความมีประสิทธิภาพก็ไม่ได้ช่วยสร้างงาน แต่กลับตรงกันข้ามเสียมากกว่า

ข้อสาม เขาหาคนมาแทนคุณได้อย่างง่ายดายหรือไม่? ถ้างานของคุณเป็นงานที่เรียนรู้ได้ง่ายและใคร ๆ ก็ทำได้ เงินเดือนของคุณก็อาจจะขึ้นยากเสียหน่อย แต่ถ้าคุณมีทักษะเป็นเลิศหรือมีลักษณะที่โดดเด่น ยากจะหาใครมาแทนได้ คุณก็จะมีคู่แข่งน้อยลง ซึ่งนั่นเท่ากับความปลอดภัยในตำแหน่งหน้าที่และรายได้ที่แน่นอน

จนกว่าเราจะหาวิธีที่จะปันความร่ำรวยและเวลาพักผ่อนซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะนำพามาให้เราได้ คงจะมีเพียงแค่นักแก้ปัญหาที่เก่งที่สุดและคนที่ปรับตัวได้เท่านั้นที่จะอยู่รอดได้ในสภาวะอนาคตอันไม่แน่นอนนี้

เด็ก ๆ ที่เริ่มเข้าโรงเรียนในวันนี้ จะเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องหางานทำในอีก 20 ปีข้างหน้า คุณคิดอย่างไร? อาชีพอะไรที่มีแนวโน้มจะหายไปจากประเทศไทย? โรงเรียนและผู้ปกครองควรเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้เด็ก ๆ เหล่านี้พร้อมที่จะทำงานที่มีความหมายในอนาคต?