เทคนิคการเรียน ไฟยน์แมน

เทคนิคการเรียนรู้ของไฟยน์แมน เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ ทำความเข้าใจในสิ่งที่รู้อยู่แล้วให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หรือเมื่อต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบ

อันดับแรก เริ่มจากการเลือกหัวข้อที่คุณต้องการและเริ่มศึกษามัน เมื่อคุณเข้าใจเนื้อหาของเรื่องนั้นแล้ว ลองเขียนอธิบายเรื่องนั้นลงในกระดาษ ประหนึ่งว่ากำลังอธิบายเรื่องนั้นให้คนอื่นฟัง โดยพยายามเขียนและพูดอธิบายไปพร้อม ๆ กัน เหมือนกับอาจารย์ที่กำลังสอนอยู่หน้าชั้นเรียน

นี่จะทำให้คุณรู้ว่า มีเนื้อหาส่วนไหนที่คุณเข้าใจและยังไม่เข้าใจ ถ้ามีเนื้อหาส่วนไหนที่คุณติดขัด ลองย้อนกลับไปศึกษาส่วนนั้นซ้ำอีกครั้ง จนกระทั่งคุณสามารถอธิบายเรื่องนั้นได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

หลังอธิบายจบ ลองกลับไปอธิบายซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ต้น แต่คราวนี้พยายามใช้ภาษาง่าย ๆ หรือใช้ตัวอย่างภาพประกอบในการอธิบาย ถ้าคำอธิบายของคุณยาวหรือซับซ้อนเกินไป แปลว่าคุณอาจจะยังไม่เข้าใจเนื้อหาดีนัก คุณจึงควรกลับไปศึกษาใหม่อีกครั้ง

การทบทวนโดยใช้การอธิบายเนื้อหาซ้ำ ๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง เมื่อคุณสามารถอธิบายเนื้อหาได้โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย นั่นแปลว่าคุณได้เข้าใจเนื้อหานั้นอย่างถ่องแท้ และจะสามารถจดจำเรื่องนั้นได้นาน

ริชาร์ด ไฟนย์แมน เป็นนักฟิสิกส์ชื่อดัง ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลจากผลงานด้านพลศาสตร์แม่เหล็กไฟฟ้าเชิงควอนตัม เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าเขามักชอบขอให้นักคณิตศาสตร์คนอื่น ๆ อธิบายแนวคิดจ่าง ๆ ด้วยภาษาง่าย ๆ เพื่อทดสอบว่าพวกเขาเข้าใจเนื้อหาจริงหรือไม่