เทคนิคการสอน การสอนเพื่อผลเต็มร้อย

การเรียนการสอนแบบ “รู้จริง” หมายถึง การที่ครูผู้สอนจะเริ่มสอนหัวข้อใหม่ เมื่อ นักเรียนทุกคนเข้าใจหัวข้อที่เรียนอยู่เป็นอย่างดี ไม่ใช่แค่ “พอใช้” แต่ต้อง “ดีเลิศ” เท่านั้น!

โดยปกติ เรามักกำหนดเวลาในการสอนแต่ละหัวข้อไว้ และผลลัพธ์ที่ได้ จะขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนแต่ละคน เช่น ในการเรียนวิชาพีชคณิตพื้นฐานเป็นเวลา 1 ปี
อาจมีนักเรียนสอบได้เกรด A ไปจนถึง F การเรียนการสอนแบบรู้จริง จะให้ผลที่แตกต่างไป นักเรียนทุกคนจะได้เกรด A แม้อาจต้องใช้เวลาเรียนนานกว่า 1 ปีก็ตาม

เช่น ครูคณิตศาสตร์จะต้องแน่ใจว่าทุกคนต้องรู้วิธีบวกเลข (7+3) ก่อนจะเริ่มสอนโจทย์ที่ยากขึ้น เช่น การคูณ (3*7) หรือการหาร (7/3) นี่จะช่วยลดช่องว่างทางความรู้ และทำให้นักเรียนทุกคนพัฒนาไปพร้อมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งล้าหลัง

การเรียนการสอนแบบรู้จริงต้องอาศัยความสมบูรณ์แบบ ถ้าคุณถามว่า “น้ำเดือดที่อุณหภูมิเท่าไหร่?” อย่าพอใจกับคำตอบ “หนึ่งร้อยองศา” สอนจนกว่านักเรียนจะตอบว่า “จุดเดือดของน้ำ ขึ้นอยู่กับความดันอากาศ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูง ที่ระดับน้ำทะเลจุดเดือดจะเท่ากับ 100 องศาเซลเซียส แต่จุดเดือดจะลดลง ตามความสูงเหนือระดับน้ำทะเล”

การเรียนการสอนแบบรู้จริงจำเป็นต้องมีเป้าหมายชัดเจน มีการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างละเอียด และเปิดโอกาสให้เด็กที่เรียนรู้ช้ากว่า ได้พยายามเรียนให้ทันเพื่อน มีโรงเรียนบางแห่งจัดชั้นเรียนโดยแบ่งตามระดับความรู้ความเข้าใจ แทนการแบ่งตามอายุ

หากคุณสนใจวิธีการเรียนการสอนนี้ คุณสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ในลิ้งค์ด้านล่าง และแบ่งปันความคิดเห็น โดยเล่าให้เราฟังว่าคุณจะนำวิธีนี้ ไปปรับใช้ในชั้นเรียนของคุณอย่างไร เว็บไซต์ KahnAcademy.org ได้รวบรวมตัวอย่างดี ๆ เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการเรียนการสอนไว้อย่างชัดเจน