เทคนิคการสอน ผู้นำนักเรียน

ในวิดีโอแนะนำเทคนิคการสอนของสเปราท์ตอนนี้ เราขอนำเสนอเกี่ยวกับ “ผู้นำนักเรียน” ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ ที่คุณครูสามารถนำไปใช้เพื่อช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้กับนักเรียน ปลูกฝังความรับผิดชอบ และช่วยให้นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและชั้นเรียนของตนเอง

ในการสร้างผู้นำนักเรียน คุณต้องหากิจกรรมที่นักเรียนจะสามารถช่วยคุณทำได้ เช่น รดน้ำต้นไม้ จัดหาหนังสือ หรืองานอะไรก็ตามที่นักเรียนสามารถทำได้ และทำให้เขารู้สึกพิเศษ

จากนั้น ลองแปลงงานเล็กๆ น้อยๆเหล่านี้ ให้กลายเป็นหน้าที่พิเศษสำหรับนักเรียน แทนที่จะมอบหมายให้นักเรียนช่วยรดน้ำต้นไม้เฉย ๆ คุณอาจจะตั้งชื่อตำแหน่งเก๋ๆให้ เช่น “นักสร้างฝน” หรือคนที่ช่วยจัดหาหนังสืออาจถูกเรียกว่า “ผู้ดูแลหนังสือ” การตั้งชื่อให้กับแต่ละหน้าที่ จะทำให้เด็กๆกระตือรือร้นอยากช่วยคุณ และยังจะช่วยให้พวกเขาสนใจในงานที่รับมอบหมาย และรู้สึกดีกับตัวเองอีกด้วย

หน้าที่บางอย่างอาจเป็นงานที่ต้องทำเป็นประจำทุกวัน หรือทุก ๆ สองสามวัน

ดังนั้นคุณอาจทำ “ปฏิทินผู้นำนักเรียน” ขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะได้หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่กันอย่างครบถ้วน