ไหล

ผู้เขียนบท

ไลเป็นจักษุแพทย์ หลังเสร็จสิ้นงานหลักเธอรับหน้าที่เป็นผู้เขียนสคริปต์วิดีโอและดูแลเพจ Facebook ให้กับสเปราท์