ฝ้าย

ผู้สื่อสารกับสื่อสังคมออนไลน์

ฝ้ายเป็นผู้นำเสนอผลงานของ Sprouts Schools ให้เป็นที่รู้จักกับบุคคลทั่วไปในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ผลงานของเราเป็นที่รู้จักเท่าที่จะเป็นไปได้