โจนัส

ผู้ก่อตั้ง

โจนาส หนุ่มเจ้าของธุรกิจ ผู้เริ่มก่อตั้งองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรขึ้นตั้งแต่ยังเรียนอยู่ชั้นมัธยม เมื่อเขาเริ่มมาศึกษาในประเทศไทย เขาได้ตั้งบริษัทข้ึนหลายแห่ง ทั้งธุรกิจขายส่ง ขายปลีก และสินค้าหรูหรา และงานออกแบบ ในช่วงระหว่างทำงาน เขาสังเกตเห็นว่าพนักงานหลายคนในบริษัทสามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม ในขณะที่หลายคนยังขาดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ที่ดี นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเริ่มหันมาสนใจเรื่องการศึกษาและพัฒนาการของเด็ก ปัจจุบันเขาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักของสเปราท์ และสนใจโรงเรียนเอกชนที่ต้องการที่จะแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมโดยใช้กลไกตลาดเป็นพิเศษ