นลิน

ผู้ดำเนินโครงการ

นลินเป็นคนโพส Weekend Challenge ทุกๆอาทิตย์ในเพจเฟสบุคของเรา และคอยช่วยเหลือร่วมมือกับคุณครูทุกท่านในการสร้างโรงเรียนออนไลน์ใน Spouts Schools อีกด้วย